Bioaske kan som udgangspunkt genanvendes til jordforbedring i skove og på marker, men overholder det ikke grænseværdierne, skal det deponeres.  


Bioaske

Kan afleveres på følgende affaldsanlæg:

Pris: 640 kr. pr. ton

Prisen forudsætter der medfølger en analyse af bioasken som viser at bioasken overholder grænseværdierne for udspredning på jord. Analysen af bioasken må maksimalt være 6 måneder gammel. Er bioasken ikke medfulgt af en analyse eller er analysen over 6 måneder gammel, så indvejes bioasken som "Affald til analyse" (1.315 kr./ton).  

Bioaske med gyldig analyseresultat der overskrider grænseværdierne for udspredning på jord indvejes som "Deponi" (2.020 kr./ton).