Igangværende og kommende udbudsproces/tilbudsindhentning 2019

  • EU-udbud for rengøring og vinduespolering (afsluttet)
  • EU-udbud for indkøb af kalk til Energianlæg
  • EU-udbud for indkøb af affaldskomprimatorer (aktiv)
  • Offentligt udbud for salg af bygning
  • Tilbudsindhentning for transport af forbrændingsslagger
  • Tilbudsindhentning for miljøanalyser

AVV I/S benytter Mercells elektroniske udbudsplatform


Aktive udbud og tilbud

I oversigten herunder finder du eksempler på de udbud og tilbudsindhentninger,
vi har gennemført hos AVV.

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 41.305.415

Offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 41.305.415

Underhåndsbud, offentlig eller begrænset licitation
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbud eller tilbudsindhentning (simpelt tilbud)
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 1.645.367

Tilbudsindhentning
Kontraktsum ≥ kr. 500.000 men < kr. 1.645.367

Simpelt tilbud
Kontraktsum < kr. 500.000

 

For AVVs Energianlæg gælder desuden, at hvis den omfattede ydelse/køb kan relateres til produktion af el og varme, så benyttes Forsyningsvirksomhedsdirektivet:

Bygge- og anlægsopgaver indkøbes således:

EU-udbud
Kontraktsum ≥ kr. 41.305.415

Krav om licitation efter tilbudsloven
Kontraktsum ≥ kr. 3.000.000 men < kr. 41.305.415

Mindst 2 underhåndsbud
Kontraktsum ≥ kr. 300.000 men < kr. 3.000.000

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 300.000


Varer og tjenesteydelser indkøbes således:

Udbudspligt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Kontraktsum > kr. 3.298.179

Ingen udbudspligt
Kontraktsum < kr. 3.29.367

Alle nævnte tærskelværdier er ekskl. moms

 

2018

Opgave                                                                                                     Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Opførelse af ny ressourcehal Licitation Bygge- og anlæg
Indkøb af omlastestation til ressourcehal Licitation Varekøb
SRO Licitation Varekøb
Indkøb af kranbil til AVVs kørselsafdeling Tilbudsindhentning Varekøb
Ny overheder til AVVs Energianlæg Tilbudsindhentning Varekøb
Indkøb af nedgravede affaldsløsninger til Brønderslev kommune Tilbudsindhentning Varekøb
Indkøb af el-truck til GMN Tilbudsindhentning Varekøb
Indkøb af skilte til AVVs genbrugspladser Tilbudsindhentning Varekøb
Indkøb af hegn og låger til genbrugsplads Tilbudsindhentning Varekøb

 

2017

Opgave Indkøbsform Vindende tilbudsgiver
Indkøb af komprimatorbiler til AVVs kørselsafdeling EU-udbud Varekøb
Transport af slagger fra AVVs energianlæg Forlængelse af EU-udbud i to år Tjenesteydelse
Indkøb af renseanlæg til mursten Profylaksebekendtgørelse Varekøb
Udvidelse af mandskabsfaciliteter på AVVs genbrugscenter Licitation Bygge- og anlæg
Renovering af gammel filterbygning på AVVs energianlæg Licitation Bygge- og anlæg