Fra den 1. april 2022 kan du sortere endnu mere affald til genanvendelse. Mad- og drikkekartoner og småt pap kan nu lægges i den ene af de containere, du allerede har derhjemme – så går det videre til genanvendelse og bliver til nye produkter.

Vi danskere er inden for de seneste 10 år blevet markant dygtigere til at sortere vores affald. Men vi kan blive endnu bedre – og nu er der kommet flere muligheder for at afsætte affaldet til genanvendelse. Derfor udvides dine muligheder fra den 1. april.

Hvordan skal du sortere?

Mad- og drikkekartoner fra f.eks. mælk, yoghurt, bønner og tomater lægges fremover i samme containerrum som plast- og metalaffald. Som med plast- og metalaffald gælder det, at emballagen skal tømmes og skrabes så godt som muligt for indhold, men ikke behøver at blive grundigt rengjort. Er emballagen for beskidt, skal den i restaffald.

Pap kan fremover lægges i samme containerrum som papir. Det skal dog være i en størrelse, så det ikke sætter sig fast i containeren ved tømning. Du kan f.eks. slå mindre papkasser sammen eller rive dem i stykker. Større papkasser skal stadig afleveres på genbrugspladsen.

Nye klistermærker

For at tydeliggøre sorteringen vil du i løbet af foråret få udleveret to nye klistermærker, som du kan sætte på din container i stedet for de eksisterende. Du får et klistermærke til plast og metal samt mad- og drikkekartoner, og du får et klistermærke til papir og pap.

Containeren til plast/metal/mad- og drikkekartoner og papir/pap vil fortsat blive tømt hver 4. uge, og containeren til restaffald/madaffald vil fortsat blive tømt hver 14. dag. Resten af 2022 kan du gratis bestille en ekstra container på hjoerring.dk/mitaffald, hvis du mangler plads. På hjoerring.dk/mitaffald kan du også tilmelde dig kommunens SMS-ordning og få besked inden tømning.

Hvad sker der med affaldet?

Mad- og drikkekartonerne i din container køres sammen med plast- og metalaffald til Reno-Nords sorteringsanlæg i Aalborg. Her sorterer anlægget kartonerne fra, så de kan gå videre til specialbehandling. Behandlingen består i at fjerne den indvendige folie i kartonen, så det bliver et ensartet materiale, hvor papirfibrene kan genanvendes til nye produkter. Pappet, som du smider i rummet sammen med papir, køres til en fabrik og omdannes til f.eks. toiletruller eller nye papkasser.