KL dødsliste vil lukke effektivt og miljørigtigt energianlæg hos AVV. Det kan blive en dyr affære for forbrugerne. 

Hos AVV har vi i går aftes erfaret, at vores Energianlæg er på KL’s lukkeliste over anlæg, der skal lukkes for at reducere forbrændingskapaciteten i Danmark. Overordnet set spiller vi hos AVV rigtig gerne med på den grønne omstilling. Derfor har vi, imens KL har arbejdet på lukkelisten, udarbejdet et idékatalog i samarbejde med Rambøll, som forklarer, hvordan vi kan udnytte det eksisterende anlæg og de investeringer, som borgerne allerede har været med til at finansiere, til at skabe fremtidens Energianlæg. En del af løsningen kan være varmepumper.

En af de forudsætninger, der er lagt til grund for regeringens klimaplan og beslutningen om at reducere forbrændingskapaciteten i Danmark, er, at affaldsmængderne vil falde fremadrettet, og at genanvendelsen vil stige markant. Som et affaldsselskab med fokus på den grønne omstilling er det præcis, hvad vi har arbejdet for i en årrække. Vi ser også, at borgerne bliver bedre og bedre til at genanvende og i samfundet er der en generel stigende interesse for miljøet. Samtidig ser vi en stigning i affaldsmængderne, som hænger sammen med vores forbrug og et Danmark, hvor der fokuseres på vækst. En vækst, som vores samfund er baseret på og afhængig af. En vækst, der skaber mere affald.

Vi ved ikke, hvordan man fra regeringens side vil få affaldsmængderne til at falde i praksis. Det har vi ikke set nogle konkrete eksempler på, siger bestyrelsesformand Jørgen Bing. Til gengæld ved vi, at vi i Danmark er verdensmestre i miljørigtig behandling af affald til energiudnyttelse. De kompetencer kan vi udnytte til gavn for miljøet og til gavn for samfundet.     

Efter at have modtaget KL’s rapport i går aftes sidder vi tilbage med en undren over resultatet, siger bestyrelsesformand Jørgen Bing. Vi kan ganske enkelt ikke genkende det billede, som rapporten beskriver. I en lang årrække har AVV’s Energianlæg nemlig haft en rigtig god placering i forhold til andre anlæg i Danmark. Dette gælder både, når man taler økonomi og miljø, så det er naturligt, at vi undrer os, når vi så pludselig kommer ud på en dumpeplads i KL’s rapport.

Beregningerne i KL’s rapport kan selvfølgelig være lidt svære at gennemskue, fortsætter han, men helt faktuelt forkert er det dog, at AVV’s ovn er fra 1986, som det er angivet i rapporten. Ovnen er nemlig fra 2012 og er på ingen måde pensionsmoden. AVV’s Energianlæg har 2 effektive ovnlinjer, som ligger højt placeret på listen over de danske anlægs virkningsgrad. Virkningsgraden udtrykker, hvor effektivt anlæggene udnytter energien i affaldet. AVV’s Energianlæg ligger relativt til øvrige anlæg helt i top i forhold til virkningsgrad.

Hvis det ender med en lukning af AVV’s Energianlæg, vil det kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder i Hjørring og Brønderslev kommuner. Der vil blandt andet være massive omkostninger til nedrivning af det eksisterende anlæg, ligesom der fremadrettet vil være stigende priser på behandling af affaldet, da det ikke længere kan håndteres lokalt, men skal transporteres til anlæg i Aalborg eller Frederikshavn. 

Hos AVV’s Energianlæg omsætter vi det affald til energi, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Vi gør det med omtanke, både for mennesker, miljø og økonomi, og vi gør det godt. Vi har altid haft konkurrencedygtige priser. Både når det gælder bortskaffelse af affaldet fra borgere og virksomheder, men også når det gælder de priser, vi tager for den varme, vi producerer og leverer. Med en nedlukning af anlægget vil borgere og virksomheder dermed skulle betale mere for at komme af med affaldet og få en markant større varmeregning.