Genbrugsplads Hjørring Øst

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 13-18
Virksomheder fra kl. 7
Lør-søn. samt helligdage 10-17

Lukkedage

24.-26. og 31. december samt 1. januar.

Corona-info:

For at minimere smitterisiko, så vær opmærksom på:

 • Pak traileren godt hjemmefra, så du hurtigere kan komme af med dit affald.
 • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler.
 • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen.
 • Udvis samfundssind og tolerance i forhold til hele situationen.

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle AVVs genbrugspladser, på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil, evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - se ordningen Mærk affaldet. Husk desuden at:

 • Aflevere affaldet i klare sække.
 • Af hensyn til personalets arbejdsmiljø hjælper genbrugsvejlederen ikke med aflæsning af affaldet.
 • AVV tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
 • Du må ikke aflevere dagrenovation (affald til skraldespanden) på genbrugspladsen, kun på de pladser der ligger i sommerhusområder.
 • Genbrugspladserne er røgfrit område. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretten o.lign. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
 • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
 • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Følg Det grønne spor på genbrugspladsen

På Miljøvej Genbrugsplads har vi indført Det grønne spor. Asfalten har fået grøn farve på den rute, der fører forbi containerne til genanvendelse: pap, papir, plast, træ m.m. De er nemme at få øje på og nemme at komme til, for de står allerførst for, når man kører ind på genbrugspladsen. Vejen til containerne til brændbart er til gengæld blevet lidt længere – dér hvor asfalten er farvet rød.

Udover den grønne asfalt er et vigtigt element i forsøget den personlige kontakt. Ved indkørslen mødes du som borger af en hjælpsom genbrugsguide, som giver en forklaring på, hvad der sker med affaldet til genanvendelse. 

1 ton om dagen
AVVs vurdering er, at Det grønne spor kan flytte 15% affald fra forbrænding til genanvendelse. I runde tal er det omkring 1 ton om dagen på genbrugspladsen i Hjørring. En absolut ikke uvæsentlig gevinst for miljøet, og en erfaring, som alle AVVs 18 genbrugspladser – samt genbrugspladser i det hele taget – vil kunne lære af. Et yderligere formål med Det grønne spor er derfor også vidensdeling på tværs i den danske affaldsbranche. Resultaterne af forsøget vil løbende blive formidlet, og ved en stor temadag i Hjørring i oktober måned inviteres hele branchen til at høre om erfaringerne. Det grønne spor er iværksat af AVV i samarbejde med Aalborg Universitet og Miljøstyrelsen.

Personale

Tommy

Tommy

Flemming

Flemming

Brian

Brian

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Flamingo Fortroligt papir Glas & flasker Gips Haveaffald Hård plast & PVC Hårde hvidevarer til genbrug Hårde hvidevarer til skrotning Imprægneret træ Jord Klar blød plast Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Mursten Pap Papir Plast, metal og mad & drikkekartoner Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Tagpap Til salg i AVVs Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas