Genbrugsplads Hjørring Øst

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 13-18 - dog virksomheder fra kl. 7
Lørdag-søndag samt helligdage 10-17

Muligheder og regler på pladsen

Som borger i Brønderslev eller Hjørring må du benytte alle Nordværks genbrugspladser på tværs af de to kommuner. Affaldet skal kunne være i en personbil evt. med trailer. Du må aflevere op til 300 kg. om dagen. Virksomheder må også benytte pladsen mod betaling - fra d. 1./1. 2023 træder vores betaling via nummerpladen i gang - læs mere her..

Husk desuden at:

  • Aflevere affaldet i klare sække.
  • Nordværk tager ting op af containerne, så vi kan sælge dem i genbrugsbutikken. Hvis du ikke ønsker dette, giver du blot besked til personalet - så markerer vi affaldet med rød spray, og det går til forbrænding.
  • Du må ikke aflevere restaffald (affald til din indendørs skraldespand) på genbrugspladsen.
  • Genbrugspladserne er røgfrie områder. Alle skal kunne færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Derfor skal cigaretter mm. slukkes, inden du kommer ind på pladsen.
  • Alt affald skal afleveres og placeres i containerne. Vi henstiller til, at man ikke stiller tunge emner ved siden af containeren f.eks. brændeovn og badekar. Større emner skal afleveres på vores bemandede genbrugspladser. 
  • Færdselsloven er gældende på pladsen. Vær opmærksom på andre besøgende.
  • Børn skal altid være under opsyn af en voksen.

Følg Det grønne spor på genbrugspladsen

På Miljøvej Genbrugsplads har vi indført Det grønne spor. Asfalten har fået grøn farve på den rute, der fører forbi containerne til genanvendelse: pap, papir, plast, træ m.m. De er nemme at få øje på og nemme at komme til, for de står allerførst for, når man kører ind på genbrugspladsen. Vejen til containerne til brændbart er til gengæld blevet lidt længere – dér hvor asfalten er farvet rød.

Udover den grønne asfalt er et vigtigt element i forsøget den personlige kontakt. Ved indkørslen mødes du som borger af en hjælpsom genbrugsguide, som giver en forklaring på, hvad der sker med affaldet til genanvendelse. 

1 ton om dagen
Vores vurdering er, at Det grønne spor kan flytte 15% affald fra forbrænding til genanvendelse. I runde tal er det omkring 1 ton om dagen på genbrugspladsen i Hjørring. En absolut ikke uvæsentlig gevinst for miljøet og en erfaring, som alle vores 18 genbrugspladser – samt genbrugspladser i det hele taget – vil kunne lære af. Et yderligere formål med Det grønne spor er derfor også vidensdeling på tværs i den danske affaldsbranche. Resultaterne af forsøget vil løbende blive formidlet, og ved en stor temadag i Hjørring i oktober måned inviteres hele branchen til at høre om erfaringerne. Det grønne spor er iværksat af Nordværk i samarbejde med Aalborg Universitet og Miljøstyrelsen.

Personale

Tommy

Tommy

Flemming

Flemming

Brian

Brian

Affaldstyper

Aluminium Aske Beton og brokker Bilbatterier Deponi Dæk Dunke Dæk med fælge Dæk uden fælge Elektronik Elsparepærer Farligt affald Farvet blød plast Flamingo Fortroligt papir Glas & flasker Gips Grene Haveaffald Hård plast & PVC Hårde hvidevarer til skrotning Imprægneret træ Jord Klar blød plast Kartoner Klinker & porcelæn Ledninger Lysstofrør Metal Mobiltelefoner Mursten Pap Papir Plast, metal og mad- & drikkekartoner Printer-patroner Rest efter sortering Stenuld & glasuld Tagpap Til salg i Nordværks Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas Øl- og sodavandsdåser