Fra april kan du sortere endnu mere affald til genanvendelse. Mad- og drikkekartoner og småt pap kan lægges i containeren til genanvendeligt affald, som du allerede har derhjemme – så går det videre til genanvendelse og bliver til nye produkter.

Vi danskere er inden for de seneste 10 år blevet markant dygtigere til at sortere vores affald. Men vi kan blive endnu bedre – og nu er der kommet flere muligheder for at afsætte affaldet til genanvendelse. Derfor udvides dine muligheder fra april.

Hvordan skal du sortere?

Mad- og drikkekartoner fra f.eks. mælk, yoghurt og konserves lægges fremover i samme containerrum som plast- og metalaffald. Som med plast- og metalaffald gælder det, at emballagen skal tømmes så godt som muligt for indhold, men ikke behøver at blive grundigt rengjort. Er emballagen for beskidt, skal den i restaffald.

Pap kan fremover lægges i samme containerrum som papir. Det skal dog være i en størrelse, så det ikke sætter sig fast i containeren ved tømning. Du kan f.eks. slå mindre papkasser sammen eller rive dem i stykker. Større papkasser skal stadig afleveres på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Mad- og drikkekartonerne i din container køres sammen med plast- og metalaffald til Reno-Nords sorteringsanlæg i Aalborg. Her sorterer anlægget kartonerne fra, så de kan gå videre til specialbehandling. Behandlingen består i at fjerne den indvendige folie i kartonen, så det bliver et ensartet materiale, hvor papirfibrene kan genanvendes til nye produkter. Pappet, som du smider i rummet sammen med papir, køres til en fabrik og omdannes til f.eks. toiletruller eller nye papkasser.

Nye klistermærker

For at tydeliggøre sorteringen vil du i løbet af foråret få udleveret to nye klistermærker, som du kan sætte på din container i stedet for de eksisterende. Du får et klistermærke til plast og metal samt mad- og drikkekartoner, og du får et klistermærke til papir og pap.  

Containeren til plast/metal/mad- og drikkekartoner og papir/pap vil fortsat blive tømt hver 4. uge. Du kan bestille en ekstra eller en større container på bronderslev.dk/affald, hvis du mangler plads til det genanvendelige affald. På bronderslev.dk/affald kan du også tilmelde dig kommunens SMS-ordning og få besked inden tømning.

 

Mere sortering til efteråret

Til efteråret får du endnu flere muligheder for sortering af affald til genanvendelse. Her igangsætter Brønderslev Kommune nemlig indsamling af madaffald hjemme ved din husstand. Du vil få udleveret en to-delt container, hvor der er plads til restaffald i den ene side og madaffald i den anden side. Madaffaldet omsættes til biogas, der f.eks. kan bruges som brændstof til biler. Til oktober vil det også være muligt at aflevere farligt affald i en rød miljøkasse. Sorteringen igangsættes til oktober – du vil få mere information senere.

Har du spørgsmål til den kommende sortering, kan du kigge forbi Forårsmessen i Brønderslev Hallerne den 9. – 10. april, hvor medarbejdere fra både Brønderslev Kommune og AVV/Reno-Nord vil være til stede.