Affaldsregulativerne er det juridiske grundlag for affaldsbehandlingen i AVVs to ejerkommuner, Brønderslev og Hjørring. De er vedtaget af de to kommuners byråd og fastlægger reglerne for affaldsbehandling for hhv. husholdninger og virksomheder.

Brønderslev Kommune

Se affaldsregulativet for husholdningsaffald i Brønderslev Kommune

Se affaldsregulativet for erhvervsaffald i Brønderslev Kommune

Kontakt Brønderslev Kommune (tlf. 9945 4670) for information om affaldsregulativet for erhvervsaffald.

Hjørring Kommune

Se affaldsregulativet for husholdningsaffald i Hjørring Kommune

Se affaldsregulativet for erhvervsaffald i Hjørring Kommune