Fire nordjyske kommuner overdrager indsamling og genbrugspladser til Nordværk fra årsskiftet. Det sker efter byrådene i Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune i november godkendte en kompetenceoverdragelse af den driftsmæssige håndtering af affaldsområdet til Nordværk med virkning fra den 1. januar 2024.

Overdragelsen sker som et led i realiseringen af ny lovgivning på affaldsområdet, der gør, at landets kommuner er forpligtede til at selskabsgøre håndteringen af kommunernes affaldsydelser i et kommunalt ejet selskab i løbet af de kommende år.

“Med kompetenceoverdragelserne fra kommunerne samler vi kræfterne i Nordværk, så vi virkelig kan spille aktivt ind i den Klimaplan, som regeringen lancerede i 2020 for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Fra årsskiftet står vi med et endnu stærkere hold, der er klar til at løfte opgaven her i Nordjylland” fortæller Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk og fortsætter: ”Ambitionen er at få organiseret en fælles håndtering af affaldet fra både borgerne og det nordjyske erhverv, da det giver os bedre forudsætninger for øget genanvendelse i afsætningen af affaldsmængderne”.

Nordværk bliver fra den 1. januar 2024 ansvarlig for husstandsindsamlingen og driften af genbrugspladserne i Hjørring Kommune, Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune, Rebild Kommune og Jammerbugt Kommune.

Ved kompetenceoverdragelsen af affaldsydelserne bliver Nordværk et af Danmarks største affaldsselskaber. Nordværk er et affaldsfællesskab, som har aktiviteter gennem hele affaldsværdikæden fra indsamling hos borgerne, direkte genbrug, genanvendelse, til afsætning af affaldsfraktioner og ressourceudnyttelse.

“Kommunernes kompetenceoverdragelser betyder, at vi fastholder og nyttiggør genanvendeligt affald i Nordjylland og ruster selskabet til stigende krav i branchen. Nordværk vil være førende inden for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, og driften skal være kendetegnet ved effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling. Vi ser frem til at overtage de nye opgaver og til det fortsatte samarbejde med vores ejerkommuner og det fælles arbejde med at indfri de nationale mål i Klimaplanen,” fortæller Thomas Lyngholm, administrerende direktør i Nordværk.

Uændret drift for kunderne
For kunderne vil overdragelsen ikke betyde store ændringer. De vil få hentet deres affald uændret, ligesom der vil være åbent på den lokale genbrugsplads, som de kender i dag. For at sikre en god overgang for kunderne er der aftalt en overdragelsesperiode, som betyder, at kommunerne i den kommende tid vil overdrage affaldsinformationer fra deres nuværende hjemmesider til Nordværks hjemmeside, ligesom det er aftalt, at kundefaktureringen først overgår til Nordværk fra 2025.

Fakta om Nordværk
Nordværk er et affaldsfællesskab, som er ejet af seks nordjyske kommuner: Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Fra 1. januar 2024 er Nordværk Danmarks 4. største affaldsselskab og vækster fra ca. 250 til ca. 550 medarbejdere.

Nordværk vil fremover servicere 400.000 borgere i det nordjyske og er ansvarlig for affaldsindsamlingen og driften af genbrugspladserne i Hjørring Kommune, Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune, Rebild Kommune og Jammerbugt Kommune.

For yderligere information, kontakt: 

  • Lisbeth Lauritsen, bestyrelsesformand i Nordværk, tlf.: 4032 9660
  • Thomas Lyngholm, direktør i Nordværk, tlf.: 2086 2123