AVV's kerneopgave er at levere miljørigtige affaldsløsninger. Miljøhensyn er grundlaget for alle de opgaver, AVV beskæftiger sig med. AVV arbejder ud fra devisen ”tænk miljøet først”. AVV's miljøpolitik formulerer selskabet visioner og definerer indsatsområderne for arbejdet på miljøområdet.

Visioner:

 • være en bæredygtig virksomhed og arbejdsplads
 • afskaffe ”affald” som begreb og i stedet arbejde med ”ressourcer”
 • bruge affaldshierarkiet aktivt indadtil og udadtil som et billede på vores arbejde og udviklingsmuligheder
 • udvikle innovative, miljørigtige løsninger i samarbejde med andre aktører
 • skabe en medarbejderkultur med fokus på miljø

AVV's indsatsområder:

AVV vil reducere miljøpåvirkninger ved at:

 • sætte fokus på den tredobbelte bundlinje: økonomiske resultater samt resultater på det sociale og miljømæssige område
 • vise vej via eksempler mod en bæredygtig cirkulær økonomi
 • skabe troværdige og gennemtænkte løsninger for bortskaffelse
 • nedbringe mængden af affald lokalt – bortskaffe og energiudnytte globalt
 • arbejde aktivt med affaldsforebyggelse herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug
 • øge og forbedre mængden af affald til genanvendelse
 • bearbejde holdninger og forståelse hos borgere og virksomheder
 • etablere samarbejder med relevante miljø- og forbrugergrupper
 • sikre en stadig udvikling af teknologi og forureningsforebyggelse på alle anlæg
 • være på forkant i forhold til medarbejdernes sikkerhed og helbred ved at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom

Læs AVV's seneste miljøredegørelse